Dđ TuoiHac -> Bằng Cách Nào Gia Tài Đồ Sộ Của Obama Từ 3 Triệu Lên Đến 242 Triệu Đô Chỉ Trong Vài Năm.

Sent: Monday, May 8, 2023 at 02:38:29 PM PDT
Subject: MONDAY 08/05 – BREAKING!!! ◾️BẰNG CÁCH NÀO GIA TÀI ĐỒ SỘ CỦA OBAMA TỪ 3 TRIỆU LÊN ĐẾN 242 TRIỆU ĐÔ CHỈ TRONG VÀI NĂM. ◾️ TARA READE NẠN NHẬN BỊ 7ĐẦN TẤN CÔNG TINHDUC TUYÊN BỐ “TÔI CÓ BỊ GÌ LÀ DO 7ĐẦN GÂY RA”.


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️Ron DeSantis has more campaign funds than Donald Trump heading into 2024 Ron DeSantis có nhiều qu‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
MONDAY 08/05 – BREAKING!!! ◾️BẰNG CÁCH NÀO GIA TÀI ĐỒ SỘ CỦA OBAMA TỪ 3 TRIỆU LÊN ĐẾN 242 TRIỆU ĐÔ CHỈ TRONG VÀI NĂM. ◾️ TARA READE NẠN NHẬN BỊ 7ĐẦN TẤN CÔNG TINHDUC TUYÊN BỐ “TÔI CÓ BỊ GÌ LÀ DO 7ĐẦN GÂY RA”.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️Ron DeSantis has more campaign funds than Donald Trump heading into 2024

Ron DeSantis có nhiều quỹ chiến dịch hơn TT.Donald Trump vào năm 2024

♦️Barack Obama’s Net Worth in 2023: How He Made His Money

Giá trị ròng của Barack Obama vào năm 2023: Cách ông ấy kiếm tiền

♦️President Donald Trump forgoes testifying in E. Jean Carroll civil rape case

TT.Donald Trump từ bỏ làm chứng trong vụ án hiếp dâm dân sự của E. Jean Carroll

♦️Joe Biden’s Sexual Assault Accuser Tara Reade: “If Something Happens to Me, All Roads Lead to Joe Biden”

Người tố cáo tấn công tình dục của Joe Biden Tara Reade: “Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi con đường đều dẫn đến Joe Biden”

♦️Migrant Apprehensions at Border Hit 9K per Day, Says Texas DPS

Texas DPS cho biết mức độ bắt giữ người di cư tại biên giới lên tới 9.000 mỗi ngày

♦️VIDEO – Full fledged INVASION on the United States of America

VIDEO CUỘC XÂM LƯỢC chính thức vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

♦️Russia attacks Ukrainian cities with drones and missiles

Nga tấn công các thành phố Ukraine bằng máy bay không người lái và hoả tiễn

♦️At least 22 dead after tourist boat capsizes in India’s Kerala

Ít nhất 22 người chết sau khi thuyền du lịch bị lật ở Kerala của Ấn Độ

♦️Wagner group signals it will stay in Bakhmut after Prigozhin threatened to pull forces

Nhóm Wagner báo hiệu sẽ ở lại Bakhmut sau khi Prigozhin dọa rút quân

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.

🔘Để ngưng nhận thông báo gởi vào email của quý vị xin bấm vào chữ “click here” bên dưới ở cuối email. Sau đó bấm “unsubscribe”

https://www.soniaohlala.com/