“No B.S News” Thứ hai 8/5/23

Xin gửi ACE thân quý diễn đàn "No B.S News" ngày thứ hai 8/5/23.

https://www.youtube.com/watch?v=fV9THBDb3Fg

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn