Chương trình Hải Ngoại Thương Ca và chiếu phim Bóng Quá Khứ – Ngày Mother’s Day May 14-2023

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Chương trình HẢI NGOẠI THƯƠNG CA và chiếu phim BÓNG QUÁ KHỨ.

Đây là một chương trình có 2 tiết mục: Ca nhạc và Chiếu phim
Ngày Mother’s Day May 14-2023

Bổ túc bản đồ

Xin Quý Vị ủng hộ và tham dự.

BMH ///

Washington, D.C

From: ANGIE NGUYEN <>
To: BMH <amsfv@aol.com>
Sent: Tue, May 9, 2023 10:02 pm
Subject: Xin gửi bản đồ chỗ đậu xe và xin nhắc lại cho rõ về giờ giấc cho chương trình HẢI NGOẠI THƯƠNG CA và chiếu phim BÓNG QUÁ KHỨ.

Chương trình HẢI NGOẠI THƯƠNG CA và chiếu phim BÓNG QUÁ KHỨ.

Đây là một chương trình có 2 tiết mục: Ca nhạc và Chiếu phim
Ngày Mother’s Day May 14-2023

CỬA SẼ MỞ VÀO LÚC 5:30 PM
CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU VÀO ĐÚNG 6:00 PM

VÀO CỬA TỰ DO

ĐẾN SỚM THÌ CÓ CHỖ TỐT

Khi dùng GPS để tìm địa chỉ xin đánh tên: ERNST THEATER
Xin gửi lại địa chỉ:
8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

Parking lot B
Bản đồ đính kèm