Special Report “Những Chính Sách Sai Lầm của Hoa Kỳ đưa Thế Giới đến Hỗn Loạn”

Kính mời xem Special Report thâu hình May 5th, 2023 tại VCALTV.
Đề Tài: "Những Chính Sách Sai Lầm của Hoa Kỳ đưa Thế Giới đến Hỗn Loạn"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Kinh tế Mỹ đi vào suy thoái năm 2023 qua 2024, nhiều ngân hàng lung lay, đời sống khó khăn hơn.
-Ứng cử viên TT đảng Dân Chủ Robert Kennedy Jr. và Thị Trưởng New York Eric Adams chỉ trích chính sách mở cửa biên giới Mỹ-Mễ của Joe Biden gây ra khủng hoảng. Biến đổi khí hậu đang bị khai thác cho tiến đến sự toàn trị của XHCN, cũng như Covid.
-Title 42 sẽ hết hạn May 11, 2023, các tỉnh vùng biên giới căng thẳng chờ đợi những đoàn xe di dân lậu sẽ tràn vào Mỹ. Nhiều gia đình Mỹ đã di tản đi nơi khác.
-Chủ Tịch UB Quốc Gia Cộng Hòa Ronna McDaniel chỉ trích chính phủ Joe Biden ngưỡng mộ Trung Cộng, China trước tiên không phải America trước tiên. Chính Bắc Kinh đang điều khiển Tòa Bạch Ốc trong rất nhiều phương diện. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ không còn nước Mỹ mà chúng ta yêu mến nữa.
-Đặc sứ Mỹ tại Haiti Daniel Foote tố cáo chính quyền Joe Biden đã bỏ rơi Haiti vào hỗn loạn, thiêu sống người ngay tại thủ đô năm 2021. Năm 2022 Biden bỏ rơi Afghanistan, năm nay đến nước nào?
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=_tZye9f8gQ8

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=BPpHdQvN2Bg

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/