Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Mary land , hôm nay Thứ Sáu, 12/05/2023,

Xin chân thành cám ơn Chị Kathy Nguyễn…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH bộ hình phóng sự:do Chị Kathy Nguyễn thực hiện,

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Maryland, hôm nay Thứ Sáu, 12/05/2023,

do Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA) Nhà Việt Nam Maryland (VLAC) phối hợp tổ chức..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Maryland, hôm nay Thứ Sáu, 12/05/2023,

https://photos.app.goo.gl/Aytp2dP31RDtFfvG6