“No B.S News” Thứ bẩy 13/5/23

ACE Thân quý,

Vì lý do kỹ thuật, chương trình ngày Thứ bẩy 13/5/23 không thể gửi đường link trực tiếp. Xin quý ACE vào đường link chương trình "Sean Le TV" và tìm bài ngày Thứ bẩy "No B.S News" tựa đề Biden & Trump Policy.

https://www.youtube.com/channel/UCyrUYLnUvoZU0XoGrhsNpNA

FYI, Có những lúc như hôm nay, Youtube thay đổi đường link bất ngờ và nhiều lần trong một video, đó là lý do đôi khi tuấn copy gửi, và ACE vào thì video đã không còn ở địa chỉ đó. Cách hay nhất, xin mời ACE bất cứ lúc nào, cứ vào địa chỉ: Sean Le TV Tiếng nói Tự do sẽ xuất hiện những video mới nhất, trong đó có "No B.S News". Từ nay trở đi chúng ta cứ theo cách đó, không mất thời giờ của ACE.

Thành thật xin lỗi vì lý do ngoài ý muốn.

tuấn