Mẹ đừng bỏ con

Xin chúc quý ACE một ngày "Hiền mẫu" với tất cả tấm lòng hướng về mẹ và những ai mang thiên chức cao cả làm mẹ trên cõi đời này. tuấn muốn nói đến những người vợ hiền của chúng ta.

Như đã thưa, Youtube thay đổi địa chỉ đường link của diễn đàn "No B.S News" đến chóng mặt, để tránh trường hợp đó, từ nay trở đi, xin mời ACE vào địa chỉ: "Sean Le TV – Tiếng nói Tự do – Youtube" theo đường link dưới đây, sẽ thấy video của diễn đàn cũng như nhiều chương trình khác do Sean Le thực hiện.

https://www.youtube.com/channel/UCyrUYLnUvoZU0XoGrhsNpNA

Trân trọng cám ơn,

tuấn