Nhân Ngày của Mẹ, xin kính, thân chúc những người Mẹ Việt Nam Cộng Hòa…..

BMH ///

Washington, D.C

Nhân ngày Lễ Mẹ, xin kính tặng những người Bà, những người Mẹ, những người Vợ,

những người Chị, Em Gái của Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa !

Nhân Ngày của Mẹ, xin kính, thân chúc những người Mẹ Việt Nam Cộng Hòa,

luôn vui vẻ – sức khoẻ dồi dào – luôn xinh đẹp trong mắt những người Chồng,

những người Con, tất cả mọi người, và trường thọ .Pray

Xin kính, thân mời Quý Vị, thưởng thức nhạc phẩm:

Karaoke Người Mẹ Việt Nam:

https://www.youtube.com/watch?v=KW8qhLpgDbE,

https://www.youtube.com/watch?v=KW8qhLpgDbE&ab_channel=AlphaLe