FL House Bill#1537: History of the Vietnamese Americans

Kính thưa quý cô chú bác anh chị em,

Thống Đốc DeSantis đã ra một sắc lệnh các trường trung học phải dạy học sinh về các sắc dân Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương.
https://www.wptv.com/florida-schools-soon-will-be-required-to-teach-aapi-history?_amp=true

Chúng tôi đã gởi thỉnh nguyện thư yêu cầu cho chúng ta người Việt tị nạn được viết về lịch sử của chúng ta một cách trung thực và hãy xử dụng Hoàng Kỳ để làm biểu tượng của sắc dân Mỹ gốc Việt trong sách giáo khoa và chương trình giảng dạy cho học sinh trung học tại Florida.

https://vacusa.wordpress.com/2015/01/30/recognizing-only-the-yellow-flag-with-three-red-stripes-as-the-vietnamese-americans-official-flag/

Kính xin quý vị vui lòng giúp cho tiếng nói của chúng ta được mạnh mẽ trong vấn đề này. Chúng ta không thể để cho CSBV thao túng bóp méo lịch sử và áp đặt căn cước CS lên trên người Việt tại Hoa Kỳ, nhất là tại tiểu bang Florida.

Kính xin quý vị phổ biến tin này và vào link của Governor DeSantis dưới đây để điền tên và gởi thỉnh nguyện thư bằng cách copy mẫu đơn chúng tôi đã viết sẵn sau đây.
Link để gởi thỉnh nguyện thư:

https://www.flgov.com/email-the-governor/

Và kính xin copy và paste thỉnh nguyện thư vào chỗ SUBJECT:

Dear Governor DeSantis,
We, the Vietnamese Americans, greatly appreciate you for signing the House Bill 1537 to teach high school students about AAPI. As a former of the Republic of Vietnam, we all resettled in the United State either by evacuating in April in 1975 or as refugees escaping the communist regime after the war and legally accepted to live here, or as former ARVN Officers migrating via the Humanitarian Orderly Departure Program; we would like to make sure the information that will be printed in the future textbook shall reflect the truth about us:
1. We were citizens of the Republic of Vietnam and were victims of communism.
2. Only the Freedom and Heritage flag (yellow flag with three red stripes) will represent us – not the bloody red with a star one that the communist Vietnamese currently uses.
We are grateful for your support.
Respectfully yours,

Xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của quý vị: tất cả vì tương lai con cháu của chúng ta.
Nay kính,

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122