Tiền Hội Ngộ và Đại Hội Trần Lục tháng 8 năm 2023 tại Nam California

Tiền Hội Ngộ 19-8, 2023 và Đại Hội Trần Lục 20-8, 2023 tại Nam California

Thân gửi quý bạn Trần Lục,
Thân gửi quý thân hữu các trường bạn,
Thân mời quý bạn đồng môn Trần Lục, thân mời quý anh chị các trường bạn tham dự Đại Hội Trần Lục và Kỷ Niệm 65 Năm Hội Ngộ Niên Khóa 1958 sẽ được tổ chức vào buổi trưa hai ngày Thứ Bảy 19-8-2023 và Chủ Nhật 20-8-2023 tại nam California, Hoa Kỳ.
1) Tiền Hội Ngộ: Từ 11am sáng đến 4pm chiều Thứ Bảy August 19th, 2023
Tại Clubhouse Lake Park, Santa Ana, CA
*Vé ủng hộ: $20/người bao gồm ẩm thực và văn nghệ one man band- Xin liên lạc với Thủ Quỹ hay BTC để mua vé vì chỗ ngồi giới hạn cho các Trần Lục và thân hữu các trường trung học VNCH bạn.
*Xin quý bạn đồng môn Trần Lục mời dùm quý thầy cô giáo, và thông báo dùm cho BTC để sắp bàn.
2) Đại Hội Trần Lục: Từ 11am đến 3pm Chủ Nhật August 20th, 2023
Nhà hàng Golden Sea, Anaheim, CA
*Vé ủng hộ: $50/người bao gồm ẩm thực và văn nghệ one man band, và có mục Đố Vui Có Thưởng.
Xin quý bạn mua vé sớm để BTC có thể sắp xếp thuận tiện.
*Xin quý bạn Trần Lục xa gần cổ vũ và phổ biến thông báo này, và liên lạc với BTC để mua vé.
*Đây có thể là lần chót BTC chúng tôi tổ chức vì nhóm niên khóa 1958 chúng tôi đều đã cao tuổi.

Hội Ngộ Trần Lục Kỷ Niệm 60 Năm Niên Khóa 1958 tại Nam California

Flyer Đại Hội năm nay.

Thành thật cám ơn sự ủng hộ của quý vị,
Phạm Gia Đại (T/M BTC)

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/