“No B.S News” Chủ nhật 21/5/23

Xin gửi đến ACE chương trình ngày Chủ nhật 21/5/23

https://www.youtube.com/watch?v=ntG1eLpDPr4

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn