Một vài sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại vùng Thủ đô, trong những ngày qua

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Một vài sinh hoạt đượm màu sắc, văn hóa dân tộc,
của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại vùng Thủ đô,
trong những ngày qua..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

**** Hai Phóng Sự Bằng Hình do Bà Kathy Nguyễn thực hiện,
ngày Đại Hội Á Châu Trên Đường Phố / Fiesta Asia’s Day,
được tổ chức tại Thủ đô HTĐ, vào ngày Thứ Bảy, 20/05/2023,
với sự tham dự của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại vùng Thủ đô,
với sự góp mặt gian hàng Văn Hóa Việt của Việt Nam Tự Do ,
do tổ chức VACF (Vietnamese Americans Celebrating Freedom), và VietToon cùng tổ chức…

Xin mời Quý Vị theo dõi…