Trượt chân – Té ngã khi tuổi già

Thơ Ểnh Ương

Seniors không đi đâu mà phải gấp
Vội vàng gì mà cuống cuồng chân
lão bà hay hối lão ông
Chẳng may ông té bà bồng đừng lo

Subject: Trượt chân – Té ngã khi tuổi già