Y Sĩ Thiếu Tá TQLC Trần Xuân Dũng từ trần

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Để tường …

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Y Sĩ Thiếu Tá TQLC Trần Xuân Dũng từ trần tại Úc Đại Lợi, ngày hôm nay 30.5.2023.

Hưởng thọ 84 tuổi..

Để tưởng nhớ một Y Sĩ Thiếu Tá TQLC vừa ra đi…

Chiến thắng Phượng Hoàng
(Trận đánh xe tăng tại căn cứ Pedro ngày 9/4/72)
Y sĩ Thiếu tá
Trần Xuân Dũng
Trận thế đang lan rộng khắp vùng
Ngày đêm Việt cộng pháo lung tung
Gia tăng áp lực quanh Ái Tử
Tàn sát dân trong sự hãi hùng.

Tháng 4 ngày 8, chiều rung
Tiểu đoàn 6, chuyển hướng vùng Pedro
Thủy Quân Lục Chiến nhấp nhô
Áo rằn ri lại lao vô chiến trường.

Lộ 5-5-7, phục bên đường
Đạn súng lên nòng, nấp dưới sương
Một nửa trăng mù, đêm lạnh chiếu|
Thâu canh, hỏa tiễn nhoáng thê lương.

Đồi cao quan sát tỏ tường
Cánh A, Đông Bắc trấn phương giặc tràn
Cánh B: căn cứ Phượng Hoàng
Giao thông hào nối dọc ngang hố hầm.

Ngày 9, bình minh đạn nổ rần
Tiếng xe tăng địch máy vang rân
Đạn xô, ép gió ào trên má
Thép khối, giờ đây đối ngực trần.

Máu sôi sát Cộng nhập thần
Đêm qua chờ giặc, nay hân hoan mừng
Dương tay súng nhỏ từng từng
Bắn xe tăng địch ven rừng hướng Tây.

Bẩy chiếc bon bon chạy tới đây
Trời u ám quá, thấp trần mây
Bốn phương tám hướng quanh trời đạn
Lính Cộng dàn theo tiến sát dầy.

Anh em ta giữa trùng vây
Trên thân thể máu ướt nhầy vết thương
Máu ra, nhưng vẫn can trường
Máu theo đầu đạn vọt luôn tới thù.

Góc trời một thoáng hết âm u
Đất, đá, sỏi bay lửa mịt mù
Đại bác bên ta đồng tác xạ
Trung đoàn Việt Cộng: tội trời tru.

Giặc bỏ nhau chạy vù vù
Như ong vỡ tổ vào khu rừng gần
Mấy trăm xác đã phơi trần
Đứa may tạm sống, tấm thân khó về.

Trung đội tiền đồn, thuộc cánh B
Xe tăng giặc nghiến, thảm thương ghê !
Người hy sinh nát trong lằn đạn
Kẻ mất chân, thấy chết chẳng nề.

Bộ binh giặc hết đi kề
Hai mươi tăng địch nhất tề xông lên
Hai xe nghiền nát rào bên
Vào trong căn cứ nghiến lên đỉnh đồi.

Mũ xanh, súng vẫn nẩy liên hồi
Hầm hố không còn, chết cũng thôi !
Bên dưới giao thông hào đã nát
Thân ta, thép địch đánh tay đôi.

Hố cá nhân, sụp xuống ngồi
Dưới gầm tăng địch chờ thời đứng lên
Xích xe cuốn sát bên trên
Cầm tay hoả tiễn phóng liền phía đuôi.

Xuất sắc bên ta có một người
Nhẩy lên nóc sắt, với gan trời
Chĩa M-16 trên đầu giặc
Bắt sống xe còn ánh thép tươi.

Phăng phăng hai chiếc nối đuôi
Cùng nhau nhắm hướng phía đồi chỉ huy
Chiếc đầu phát nổ tức thì
Tung như cầu lửa giữa khi bất ngờ.

Trong vòng khoảng cách ngắn đơn sơ
Kế hoạch bên ta đã sẵn chờ
Mìn chống chiến xa gài buổi trước
Phừng lên, Việt cộng chết còn mơ !

Chiếc sau lách lẹ, sững sờ
Xoay vòng pháo tháp cuốn cờ chạy luôn
Nhiều xe khác chạy như cuồng
Đã sa trận thế mìn đương sẵn sàng.

Tiểu đoàn “Quái Điểu” vốn ngang tàng
Trên thiết vận xa, đánh nhịp nhàng
Xuất phát phản công từ Ái Tử
T-54 địch cháy thành than.

Đội hình rối loạn dọc ngang
T-55, cuống chạy quàng chạy xiên
Chiếc lui, đụng chiếc tiến lên
Chiếc ngang, vùng chạy như điên hướng rừng.

Ngay kia một chiếc mới vừa tung
Xích đứt văng lên lúc lửa bùng
Kế cận nhiều xe liền đổi hướng
Cũng thành cầu lửa giữa không trung !

Bộ binh Cộng chạy tứ tung
Rời nơi ẩn nấp, nhắm vùng Tây Nam
Đứa may chưa chết: đầu hàng
Đứa xui đền tội, xác tan văng đầy.

Bốn trăm hai chục giặc banh thây
Căn cứ Phượng Hoàng: chiến thắng đây !
Trọn tiểu đoàn tăng từ Bắc Việt:
Hăm ba khối thép cháy đen dầy !

Y sĩ Thiếu tá Trần Xuân Dũng