Dđ TuoiHac -> Những Mề Đai & Đồng Tiền Rất Đẹp

Medal để kỷ niệm và tri ân Chiến Sĩ Đồng Minh về thời gian phục vụ tại Miền Nam Việt Nam.

Chú ý hình ảnh cây Trúc của Quốc Huy VNCH.

Những vật kỷ niệm này, và rất nhiều sách viết về giai đoạn chiến đấu bảo vệ Miền Nam VN dân chủ tự do ĐÁNH DẤU MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CỦA VNCH và của mọi NGƯỜI LÍNH THAM GIA TRẬN CHIẾN.

Hà Huê Mỹ & Lê công Thành