“No B.S News” Thứ ba 6/6/23

Thân chúc ACE một ngày Thứ ba không như mọi ngày, sẽ an lành và tốt đẹp hơn ngày hôm qua, và cứ thế trong những ngày sắp đến. Đừng buồn, đừng cãi nhau, vì một ngày trôi qua chúng ta đã mất đi 24 giờ để sống.

https://www.youtube.com/watch?v=8Mw_PvRfY-0

tuấn