Thư mời: Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thứ 58