Special Report “Nền Giáo Dục ‘Tỉnh Thức’ với CRT Đang làm Băng Hoại Nước Mỹ”/Thiên Hạ S ự “Người Già và Trời Lạnh”

Kính mời xem 2 chương trình thâu tại VCALTV ngày June 01st, 2023:
1) Special Report: "Nền Giáo Dục ‘Tỉnh Thức’ với CRT Đang làm Băng Hoại Nước Mỹ"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Hàng triệu chiếc xe bị thâu hồi (vì airbag, seat belt) vẫn đang chạy trên đường phố tại CA, TX, Florida, NY, Pennsylvania…
-NIH được tài trợ $1 tỷ USD năm 2021 nhưng không làm gì cả để cứu chữa những bệnh nhân bị phản ứng nghiêm trọng vì chích vaccine ngừa Covid 19.Giáo Dục tỉnh Thức và Lý Thuyết Nghiêm Trọng về Chủng Tộc đang hủy hoại tận gốc truyền thống Hoa Kỳ, chia rẽ da đen da trắng, xé nước Mỹ ra lam hai.
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=aeAjakJxFJ8
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=M7E1AQPp-6g
Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=wtPDgCvBguU
2) Thiên Hạ Sự kỳ 224: "Người Già và Trời Lạnh"

Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=3RnIcJxWO8Y

PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/