Video Part 5 – Phụ Nữ Việt Nam Cộng Hòa (Bộ phim My South Vietnam)

Vietnam Film Club hân hạnh kính chuyển đến Quý vị

Video Part 5 – Phụ Nữ Việt Nam Cộng Hòa (Bộ phim My South Vietnam)

https://youtu.be/0jeIAXP14K8

Như thường lệ, trước khi chính thức phổ biến bộ phim song ngữ Anh-Việt My South Vietnam, chúng tôi mong được đón nhận từ Quý vị những đóng góp về tài liệu, hình ảnh, kỹ thuật, nội dung, và nhân chứng để bộ phim được sớm hoàn thành.

Trân trọng cảm tạ và xin phổ biến rộng rãi.

Vietnam Film Club

Đã phổ biến:

Part 1 – Quốc Gia Việt Nam

https://youtu.be/fUzanUJQpd4

Part 2 – Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa

(Đang update)

Part 3 – Truyền Thông và Báo Chí Việt Nam Cộng Hòa

https://youtu.be/DCbNN9DvoZA

Part 4 – Nền Y Tế Việt Nam Cộng Hòa

https://youtu.be/qG6O_Vk9lys

Part 5 – Phụ Nữ Việt Nam Cộng Hòa

https://youtu.be/0jeIAXP14K8

Xin cảm tạ sự yểm trợ tài chánh:

Gởi qua Zelle: NCVA – vnfilmclub

Gởi qua Bưu điện, chi phiếu xin ghi Vietnam Film Club

P.O. Box 5307, Springfield, VA 22150

Chu LynhVietnam Film Clubwww.vietnamfilmclub.org

Movies | Vietnam Film Club

Movies, films, documentaries, Vietnam War, history, Vietnamese culture.

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/