PHV -> Ai Đang Lãnh Đạo Chiến Dịch Phá Nát Hoa Kỳ ? Đảng Qùy – Đảng Quỷ – Đảng Qùy

Hay cho câu :

Bậc thượng trí thì người ta chưa nói đã hiểu.Bậc trung trí, người ta
nói thì hiểu. Còn hạng hạ trí, người ta nói như chòi vào lỗ tai cũng
chẳng hiểu. Tôi mong tất cả chúng ta đều là các bậc thượng trí.

Cám ơn nhà giáo Đoàn Dự ( tác giả bài viết )

Nguyên liên hương

Boden-XHCN.png

Nguyên liên hương

AI ĐANG LÃNH ĐẠO CHIẾN DỊCH PHÁ NÁT HOA KỲ ?ĐẢNG QÙY – ĐẢNG QUỶ – ĐẢNG QÙY !

luyênchương :

Putin lên làm vua nước Nga một cách trái khoáy, chẳng cần nhờ Mỹ
giúp sức. Tập Cận Bình lên làm vua nước Tàu "suốt đời" cũng chẳng
cần nhờ Mỹ giúp sức.
Đằng này "Mỹ" lên làm tổng thống chỉ có 4 năm thì đánh phá lên đánh phá xuống và rêu rao ầm ỹ:

…..ấy, ấy, ông ấy "đi đêm" nhờ Nga đấy.


Thưa quý bạn,

Bây giờ sắp đến kỳ bầu cử lại chuyện cũ rêu rao:ấy, ấy, ông ấy "đi đêm" nhờ Tập Cận Bình đấy.

Thật là nhục nhã, chẳng lẽ Nga và Tập là cha nước Mỹ, có quyền can dự vào nội tình nước Mỹ hay sao? Rêu rao như vậy mà không biết nhục với thế giới.

Còn quý vị "chống Trump đến cùng" thì tôi xin có ý kiến như thế này:
Pro hay Anti là quyền của quý vị..

Dù Trump có ăn nói hàm hồ, nay thế này mai thế khác, cao bồi,du đãng đủ thứ hết, song nghĩ cho cùng, ông ta vẫn là cây cột chống trời, ngăn cản TC cho cả thế giới.

Ông Biden không phải ngu dại nhưng chủ trương của đảng DC là thiên
tả, TC lại quá gian manh, nếu ông Biden thắng cử, con đường của ông
ta và đảng DC sẽ dẫn tới việc TC chiếm được nước Mỹ và thống trị toàn thế giới.

Đừng nghĩ ông Biden,bà Pelosi và những nhà lãnh đạo đảng DC là những người tài ba lỗi lạc hơn ông Trump,có thể đưa nước Mỹ đến"great again". Không phải vậy đâu, nếu tài giỏi tại sao lại quỳ gối trước bàn thờ gā George Floyd trộm cướp một cách nhục nhã, và bây giờ lại rêu rao ông Trump "đi đêm" với Tập Cận Bình?

Lá phiếu của quý bạn sẽ góp phần khiến ôngTrump có còn trụ lại ở trong Toà bạch ốc để tiếp tục sự nghiệp chống Tàu được nữa hay không,xin
quý bạn hãy suy nghĩ thật kỹ.

Năm 1963, chỉ vì tức giận,chúng ta biểu tình, giết béng ông Diệm đến
nỗi HCM mừng rỡ:

"Vậy là miền Nam không trụ lại được nữa rồi" và đúng như vậy, miền Nam đã mất vào tay Cộng Sản một cách công khai và hiển nhiên.

Bây giờ, chỉ vì tức giận ông TT cao bồi, du đãng, chúng ta sẽ giúp TC chiếm được nước Mỹ và thống trị cả thế giới.

"Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội", vì chút tình đối với cái đất
nước VN nhỏ bé trước nạn ngoại xâm, và chút tình đối với quê hương
thứ hai hùng mạnh từ thời lập quốc của quý bạn, bạn nên suy nghĩ
thật kỹ chứ đã mất nước vào tay TC thì ngàn đời khó thoát ra nổi.

Hãy nhớ cho kỹ:

Biden và Pelosi chả là cái quái gì hết, cả đảng DC thiên tả đang đi lầm đường. Ngày trước Bill Clinton và mấy TT tiền nhiệm đã lầm lẫn nuôi
con cọp sắp chết đói TC, đưa nó vào WTO và LHQ.
Bây giờ nó mạnh đối diện trực tiếp với Mỹ, đang quay lại sơi thịt Mỹ.

Hãy để ông Trump có thêm thời gian chống lại nó. Không bắt buộc phải đánh nhau đâu, như Đài Loan đấy, TC chiếm cái một dễ như ăn cơm với thịt kho tàu nhưng đã chiếm nổi đâu ?, có Mỹ nó đâu dám chiếm !

Nếu ông Biden lên, nó chiếm cái rụp cả VN và Đông Nam Á nữa.

Bậc thượng trí thì người ta chưa nói đã hiểu. Bậc trung trí, người ta nói thì hiểu. Còn hạng hạ trí, người ta nói như chòi vào lỗ tai cũng chẳng hiểu. Tôi mong tất cả chúng ta đều là các bậc thượng trí.

Thân mến,
Đoàn Dự

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/