DdTuoiHac -> Vài sáng tác đấu tranh

Triệu Con Tim
Triệu Con Tim – Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi «ASIA 71»

youtube.png

Triệu Con Tim – Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi «ASIA 71»

Việt Nam Ơi:
https://youtu.be/rMRdCeMJLug

Đáp Lời Sông Núi:
https://youtu.be/hPVKh-p9szc

Hành Trình Tìm Tự Do:
https://youtu.be/j2C97oxRryQ

Việt Nam Niềm Nhớ:
“VIỆT NAM NIỀM NHỚ” Đằng Sau Tác Phẩm | Behind The Song – Trúc Hồ Music

youtube.png

“VIỆT NAM NIỀM NHỚ” Đằng Sau Tác Phẩm | Behind The Song – Trúc Hồ Music

Cám Ơn Anh:
Hùng Ca Sử Việt – Cám Ơn Anh

youtube.png

Hùng Ca Sử Việt – Cám Ơn Anh

Một Ngày Việt Nam & Bước Chân Việt Nam
Một Ngày Việt Nam & Bước Chân Việt Nam | Hợp Ca | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ

youtube.png

Một Ngày Việt Nam & Bước Chân Việt Nam | Hợp Ca | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiên…

Nhân Danh Việt Nam
Nhân Danh Việt Nam – Hợp Ca Asia | «ASIA 69»

youtube.png

Nhân Danh Việt Nam – Hợp Ca Asia | «ASIA 69»

Đất Nước Tôi
Đất Nước Tôi | Sáng tác & Hoà âm: Trúc Hồ (Official Video)

youtube.png

Đất Nước Tôi | Sáng tác & Hoà âm: Trúc Hồ (Official Video)

Thắp Sáng Lên Niềm Tin
Thắp Sáng Lên Niềm Tin | Nhạc & Lời: Trúc Hồ

youtube.png

Thắp Sáng Lên Niềm Tin | Nhạc & Lời: Trúc Hồ

Tình Yêu, Tình Người
Tình Yêu Tình Người | Hợp Ca | Nhạc sĩ: Trúc Hồ | Asia 65

youtube.png

Tình Yêu Tình Người | Hợp Ca | Nhạc sĩ: Trúc Hồ | Asia 65

Con Đường Việt Nam
Teresa Mai, Bích Vân – Con Đường Việt Nam (ASIA 78)

youtube.png

Teresa Mai, Bích Vân – Con Đường Việt Nam (ASIA 78)

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/