Đồng xu $2 Úc

Bạn thân mến,

Cô em bà vợ tôi mới mua được $2. Xu Úc.
Nói được nẹp trên tấm thiệp size post card rất đẹp.
Vì giỏi hạn lúc phát hành, chỉ ưu tiên bán cho cựu quân nhân Úc và quân nhân Úc, Người khác phải ghi tên vào waiting list.
Độ lớn của đồng $2 Úc so với 3 loại xu: dime, nickel và quarter của Mỹ, nó to hơn đồng nickel và nhỏ hơn đồng quarter một tí, nghĩa là nằm giữa 2 size đó.
Những nhà sưu tập tiền xu đã buôn bán và đưa giá đồng $2 Úc lên gần $100 Mỹ ở bên Mỹ.

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone