“No B.S News” Thứ hai 19/6/23

ACE thân quý, dù ở xa ngàn dậm, chúng ta sẽ không bao giờ quên Ngày Quân lực 19/6 Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử cần phải viết lại một cách trung thực, và chúng ta hãy cùng nhau làm điều này.

https://www.youtube.com/watch?v=456XLb3tXJY

Thân chúc ACE một ngày đầu tuần tràn đầy sinh lực.

tuấn