Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với kết quả bỏ phiếu 6-3 , đã loại bỏ vấn đến phân biệt chủng tộc qua chính sách ” Affirm ative Action / Hành động khẳng định”

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH…

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với kết quả bỏ phiếu 6-3 , đã loại bỏ vấn đến phân biệt chủng tộc qua chính sách
Affirmative Action / Hành động khẳng định”, dành cho dân bờ lờ mờ và gốc Tây Ban Nha những điều kiện
dễ dàng trong việc thâu nhận vào các đại học toàn quốc, kể cả các đại học nổi tiếng của Ivy League,
miền Đông Bắc Hoa Kỳ…

Cũng nhờ đó, một số bọn bờ lờ mờ có máu mặt hôm nay, đã từng được hưởng ân phước của ” Affirmative Action”…

Nay với phán quyết này, dân bờ lờ mờ và gốc Tây Ban Nha, muốn vào các đại học, dù không nổi tiếng cũng phải tranh tài công bình với các học sinh giỏi gốc Á Châu, và Da Trắng..

Tuy nói thế chứ làm sao biết được bên trong nội bộ của bọn lãnh đạo các trường, nhất là bọn có nguồn gốc dân chủ thổ tả, hèn, phản chiến…

Ông Sleepy Biden đã vội vàng lên tiếng kiếm phiếu, lấy lòng bờ lờ mờ và dân Tây Ban Nha..

Và rồi để xem bọn bờ lờ mờ sẽ phản ứng như thế nào…với phán quyết này..

Xin mời Quý Vị xem hai bản tin dưới đây để rõ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ loại bỏ vấn đề chủng tộc RACE, như là một yếu tố tuyển sinh vào các đại học dựa theo phán quyết “ Affirmative Action” …Các thẩm phán bỏ phiếu 6-3 để phán quyết các chương trình tuyển sinh của Harvard và UNC là vi hiến

Đa số các thẩm phán bảo thủ đánh sập các chương trình dựa trên chủng tộc tại Harvard và UNC.

Phán quyết chấm dứt chính sách ‘hành động khẳng định’ kéo dài hàng chục năm được đề ra để tăng số lượng sinh viên gốc da đen và gốc Tây Ban Nha được nhập học các trường đại học.

Supreme Court outlaws RACE as a factor in college admissions in major affirmative action ruling: Justices vote 6-3 to rule Harvard and UNC programs unconstitutional

  • Justices ruled colleges’ affirmative action admissions are unconstitutional
  • Conservative majority struck down race-based programs at Harvard and UNC
  • The ruling ends the decades-old ‘affirmative action’ policy that was designed to boost the number of black and Hispanic students in colleges

By JAMES FRANEY, SENIOR U.S. POLITICAL REPORTER FOR DAILYMAIL.COM and KELLY LACO, EXECUTIVE EDITOR OF POLITICS FOR DAILYMAIL.COM

PUBLISHED: 10:09 EDT, 29 June 2023 | UPDATED: 14:02 EDT, 29 June 2023

The Supreme Court has banned colleges from using race as a factor when admitting students in a landmark ruling on affirmative action Thursday.

The justices decided in a 6-3 vote that the University of North Carolina at Chapel Hill (UNC)’s race-based affirmative action admissions policy is unconstitutional.

They also ruled 6-2 – with liberal justice Ketanji Brown Jackson recused – that Harvard’s admission policy should also be struck down in decision sending shockwaves nationwide.

The ruling ends the decades-old ‘affirmative action’ policy that was designed to boost the number of black and hispanic students in colleges. Now universities will have to look to new ways to better incorporate minority groups and ensure representation among student bodies.

‘Because Harvard’s and UNC’s admissions programs lack sufficiently focused and measurable objectives warranting the use of race, unavoidably employ race in a negative manner, involve racial stereotyping, and lack meaningful end points, those admissions programs cannot be reconciled with the guarantees of the Equal Protection Clause,’ states the majority opinion written by Chief Justice John Roberts.

+4
View gallery

Roberts was joined in the majority opinion by Republican-appointed justices Amy Coney Barrett, Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, and Brett Kavanaugh. The court’s liberal justices Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor and Elena Kagan dissented

Xin click vào link dưới đây để xem toàn văn bản tin:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12247191/Supreme-Court-ENDS-race-based-affirmative-action-admissions.html

***************************************************

Biden nói rằng Tối Cao Pháp Viện đã ‘làm nhiều hơn để làm sáng tỏ các quyền cơ bản và các quyết định cơ bản hơn bất kỳ tòa án nào trong lịch sử gần đây’:

Đánh sập phán quyết “ Affirmative Action “ và giải thích lý do tại sao các thẩm phán lại cho là ‘không bình thường’

• Biden cho biết Tối Cao Pháp Viện đã làm nhiều việc để ‘làm sáng tỏ các quyền cơ bản’ hơn bất kỳ tòa án nào khác trong lịch sử gần đây

• Biden kêu gọi các trường đại học xem xét ‘những hoàn cảnh khó khăn’ của sinh viên khi đưa ra quyết định thâu nhận họ vào trường.

• ‘Sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại ở Mỹ. Quyết định hôm nay không thay đổi được điều đó’, ông nói về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện.

Biden says Supreme Court has ‘done more to unravel basic rights and basic decisions than any court in recent history’: Slams affirmative action ruling and explains why said justices are ‘not normal’

· Biden said the Supreme Court has done more to ‘unravel basic rights’ than any other court in recent history

· Biden urged colleges to take into consideration a student’s ‘hardships’ when making admission decisions

· ‘Discrimination still exists in America. Today’s decision does not change that,’ he said of the Supreme Court ruling

By EMILY GOODIN, SENIOR U.S. POLITICAL REPORTER

PUBLISHED: 13:11 EDT, 29 June 2023 | UPDATED: 17:06 EDT, 29 June 2023

Xin click vào link dưới đây để xem toàn văn bản tin:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12247965/Biden-slams-Supreme-Court-college-affirmative-action-ruling.html