Phỏng vấn nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Wednesday, June 28, 2023 at 03:41:19 AM PDT
Subject: *** Phỏng vấn nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

Trong lúc hàng không mẫu hạm đến Đà Nẵng thì trên đài truyền hình vc chúng nó cho phát hành một chương trình nói về thời

chiến tranh chống Mỹ.

Nhìn thấy chiếc Hàng không mẫu hạm thấy mà ghét. Bọn giả dối ,chúng mày đã bỏ VNCH chết trong oan ức ,nay lại vác cái mặt đến

"giao lưu " bưng bô cho vc .

Nếu khôn ngoan không bỏ VNCH thì ngày hôm nay đâu phải vất vả như thế nầy. Nó không có ngã theo mình vi` Ông cố nội nó sẽ

dạy cho nó một bài học nên thân !

Phỏng vấn nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=pNgOeF87xPU&ab_channel=Tu%E1%BB%95iTr%E1%BA%BBMedia

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu với trẻ em Đà Nẵng

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu với trẻ em Đà Nẵng

youtube.png

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu với trẻ em Đà Nẵng