“No B.S News” 4/7/23

Xin gửi đến ACE thân quý đôi lời suy nghĩ về ngày Độc lập Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=sMWqvvy5aLs&t=745s

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn