Công lý và Ma Quỷ

ACE Thân quý, chúng ta đã nói nhiều về một "Chính quyền ngầm" đứng sau lưng Joe Biden và nội các của ông ta. Xin mời ACE xem Phát ngôn viên Toà Bạch Cung đánh phá Tối cao Pháp viện ra sao?

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8CIFip1o0&t=565s

tuấn