Cái bẫy TC đề nghị VN

ACE thân quý, tất cả video trên Youtube đều bị KIỂM DUYỆT, có thể do người nhưng đa số là robot được lập trình với những chữ CẤM. Chương trình nào bị kiểm duyệt sẽ bị giới hạn bời số người xem.

Đề tài hôm nay "CÁI BẪY TRUNG CỘNG ĐỀ NGHỊ VIETNAM" có thể nằm trong số bị kiểm duyệt. Rất mong ACE giúp đỡ bằng cách chuyển chương trình qua e-Mail cho thân hữu.

https://www.youtube.com/watch?v=rvs2JFcgwcQ

Vô cùng trân trọng, xin chúc quý ACE an lành và sức khoẻ.

tuấn