Thay ngựa giữ giòng – Thứ năm 13/7/23

ACE thân quý, đảng Dân chủ đang bối rối về Joe Biden liên tiếp nói năng lú lẫn, hầu như mỗi ngày. Họ sẽ phải thay ngựa giữa giòng thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=4EX6cr19–A

Thân chúc ACE bình an và hạnh phúc mỗi ngày.

tuấn