Biden nibbles on frightened young girl during trip to Finland, weirding out Twitter usershttps://www.foxnews.com/politics/biden-nibbles-frightened-young-girl-during-trip-finland-weirding-twitter-usersExplore the Fox News apps that are right for you at http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.

Cụ già Bẩy Đần đang nhắm mắt làm gì mà em bé sợ quá vậy?
Xin xem video trong bài viết của Fox News để thấy tại sáo truyền thông Mỹ phải gọi đó là ghê tởm mà Việt Nam sẽ gọi là gì đây ta?

Biden nibbles on frightened young girl during trip to Finland, weirding out Twitter users

https://www.foxnews.com/politics/biden-nibbles-frightened-young-girl-during-trip-finland-weirding-twitter-users

http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone