Thác Bản Giốc hôm nay – Thứ hai 17/7/23

ACE thân quý, csVN đang bán nước, bán biển đảo mỗi ngày! Hãy loan tin này cho tất cả mọi người, trong và ngoài nước biết. Kinh thánh chẳng từng dậy:

"Điều gì anh chị em nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà" (Matthew:10:26-33). tuấn chỉ là thằng Mõ làng, mang tin không vui và mong được tha thứ. .

https://www.youtube.com/watch?v=EgXYfXVzIn0

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn