Đại Tá Hùng Cao tranh cử Thượng Viện Quốc Hội Mỹ 2024

Video tuyên bố ứng cử quá hay. Đồng bào gốc Việt nên bấm vào link để xem và ủng hộ.

Hung Cao on Twitter: “After serving 25 years in the U.S. Navy, I recognize that our country has real problems and we need real fighters in Washington. I’m running for United States Senate because I’m not done fighting for us. https://t.co/IYVmIh1V2c” / Twitter https://tiny.iavian.net/1vq03

PHL