Đại nhạc hội cám ơn anh người Thương Binh VNCH kỳ 16 – Ngày 9-7-2023

Xin chuyển video do Hoàng Thụy Văn thực hiện về ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ 16.

PGĐ

ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ 16 – Ngày 9-7-2023

< https://gionganphuong.blogspot.com/2023/07/ai-nhac-hoi-cam-on-anh-nguoi-thuong.html >

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 16 do Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH đứng ra tổ chức với sự tham gia của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại/Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California – Cùng với sự tham dự của nhiều tổ chức, hội đoàn trong vùng – Hội văn hoá văn nghệ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ – Hội cựu học sinh/cựu nữ sinh trường Trung học VNCH, Gia Long, Trưng Vương… – Viện Bảo Tàng QLVNCH của Bs. Nguyễn Hoàng Quân và một trạm y tế cấp cứu từ mô hình một trạm y tế dã chiến (Trạm Quân Y Dã Chiến) cũng thuộc nhóm y tế hậu duệ QLVNCH, con nhà nòi. Đặc biệt cơ sở bảo tồn truyền thống QLVNCH qua mẫu trưng bày quân trang quân dụng của cựu phóng viên thời chiến tranh Việt Nam Tô Phạm Thái, và một số mẫu phương tiện và chiến cụ thu nhỏ của Thiết Giáp Binh và một số mẫu phương tiện và chiến cụ khác từ các phi đoàn chiến thuật của Không Quân VNCH và Hoa Kỳ & Đồng Minh thời Chiến tranh Việt Nam đều được các tay nghề người Việt tị nạn tạo hình trên mẫu kích thước nhỏ nhiều công phu và phỏng theo từ ký ức, tài liệu, từ các mẫu ‘military craft toys’, và hình ảnh chiến tranh Việt Nam để lại.

Trong số khách tham dự người ta cũng nhận thấy ngoài các giới chức trong các hội đoàn và đoàn thể trong vùng, các niên trưởng cựu chiến sĩ, một số đồng hương từ các nơi xa, gần, trong đó có nhiều vị cao niên đến tham dự cùng với con cháu… Tất cả sự kiện và dữ liệu của ngày hôm nay là tài sản của người tị nạn Việt Nam nằm trong những Di sản quý báu và giá trị văn hoá của đất nước có chủ quyền Nam Việt Nam theo thể chế Việt Nam Cộng Hoà của người dân miền Nam Tự do. Rồi từ đó những người lính VNCH "không bao giờ chết". Tinh thần QLVNCH vẫn sáng ngời từ trong một giai đoạn lịch sử đấu tranh bất khuất của chính thể VNCH nhân bản, của cờ Vàng truyền thống. Mục tiêu hàng đầu của những chiến sĩ đã rời tay súng bất khả kháng trên khắp thế giới hôm nay là công tác Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH còn ở lại quê nhà, và họ đã và đang thực hiện rất tận tình như họ đã thể hiện trong “Tình Huynh Đệ Chi Binh” ngày xưa ấy…

Gió Ngàn Phương/ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ

Phụ trách: Hoàng Thụy Văn
Kính mời trong sự đồng cảm và tùy nghi phổ biến,

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/