VBVNHN VDBHK Buổi giới thiệu phim My South ViệtNam và Ra Mắt Sách Mảnh Da Vàng

Xin gởi quý anh chị vài tấm hình của buổi giới thiệu phim My South ViệtNam – VFC – và Ra Mắt Sách Mảnh Da Vàng của anh Chu Lynh

hôm 23/7/2023 vừa qua
L rất thích đến dự những buổi sinh hoạt để được hát Quốc Ca-
Hình đầu tiên với ban Sân Khấu Nhỏ, ba sọc đỏ của lá cờ Tổ Quốc thật ấn tượng
Hình có ba em bé đàn hát "Con Yêu Cội Nguồn" của Việt gia- các cháu Việt Khải-Việt Khôi-Việt Khuê quá dễ thương!

Cảm ơn VFC & anh chị ChuLynh
Cảm ơn Ban Tổ Chức
Xin chúc VFC đạt được ước nguyện với 14 videos về Đất Mẹ
𝓽𝓷𝓵

VIỆT GIA và LY RƯỢU MỪNG, ST: Phạm Đình Chương
https://youtu.be/00BG6Y4F1cg

Con Yêu Cội Nguồn – NS. Bảo Tố | Việt Khải, Việt Khuê
https://youtu.be/CyK7rif8AME

BAN NHẠC VIỆT GIA | THẰNG CUỘI – LÊ THƯƠNG
https://youtu.be/LElttLwXLTg