Tương lai nào cho Việt Nam – Thứ hai 31/7/23

Thân chúc quý ACE ngày Thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng.

https://www.youtube.com/watch?v=zOEJwM4C5Fs

tuấn,