Dđ TuoiHac -> Fw: *** Cờ Vàng đồng hành cùng giới Trẻ VN USA trong ngày Đại Hội Thế Giới Trẻ tại Lísbon Bồ Đào Nha

Thật vui khi nhìn thấy các bạn Trẻ Công Giáo VN USA mang theo lá cờ Vàng để tham dự ngày Đại Hội Thế Giới Trẻ tại Lísbon.

Nhóm Trẻ Công Giáo VN ở hải ngoại ( Pháp )hoặc được hướng dẫn bởi các LM có gốc từ xứ VNvc ( Úc ?) Và khi có sự họp mặt của 2 phe : một phe từ ngoại quốc và một phe từ VNvc thì mời lá cờ Vàng đi chỗ khác chơi vì Công Giáo không làm chính trị !!! ???

Giữa một đám đông đảo của các bạn Trẻ Công Giáo quốc tế như thế nầy ,họ mang theo cờ và hãnh diện với lá quốc gia của họ. Nếu mình không mang theo lá cờ linh hồn của dân tộc của mình thì thật là lạc lõng

Cờ Vàng đồng hành cùng giới Trẻ trong ngày Đại Hội Thế Giới Trẻ tại Lísbon Bồ Đào Nha

https://www.youtube.com/watch?v=uU2eV3gVGNM&ab_channel=VietCatholicNews