PHÂN TÍCH: Những điều mà bản cáo trạng truy tố ông Trump về cuộc bầu cử đã bỏ sót – Epoch Times Tieng Viet

Bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Donald Trump vì chống lại kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đã bỏ sót những dữ kiện thực tế vốn có thể thay đổi cách nhận thức ý nghĩa của những sự kiện được đề cập.

Hôm 01/08, Biện lý Đặc biệt Jack Smith đã đệ trình bốn cáo buộc để truy tố ông Trump: âm mưu “làm suy yếu, cản trở, và phá hoại” việc thu thập và kiểm đếm phiếu đại cử tri; âm mưu chống lại quyền bầu cử của người Mỹ; cản trở việc kiểm đếm phiếu đại cử tri của Quốc hội vào ngày 06/01/2021; và âm mưu cản trở việc kiểm đếm phiếu đại cử tri (pdf).

Xin mời xem tiếp tại nguồn sau đây:

https://www.epochtimesviet.com/phan-tich-nhung-dieu-ma-ban-cao-trang-truy-to-ong-trump-ve-cuoc-bau-cu-da-bo-sot_400085.html