Hy vọng đã vươn lên – Thứ tư 9/8/23

ACE thân quý, lịch sử như một giòng sông, hay đời người, được vẽ trên biểu đồ "Parabola" lúc lên, lúc xuống. Chính trị Mỹ trong hơn ba năm qua, dưới tài lĩnh đạo lú lẫn của Joe Biden đã đi xuống đáy của đường cong, và dân chúng Hoa Kỳ từ nay sẽ có cơ hội đi lên từ vực thẳm, qua cuộc bầu cử tháng 11/24.

https://www.youtube.com/watch?v=qDoMX7i7ZbE

Thân chúc ACE mọi điều an lành.

tuấn