Tùy bút – Những Ngày Vui Xưa

Kính anh Richard,

Vừa xong tùy bút ngắn, xin chuyển đến anh, kính nhờ anh phổ biến giùm.

Kính chúc anh chị và gia đình luôn được mọi điều tốt đẹp.

Những Ngày Vui Xưa.pdf