Dđ TuoiHac -> Du Miên Thân Kính Nhờ Quý Anh Chị và Các Bạn Phổ Biến & Tiếp Tay

Mời Anh/Chị và các Bạn đọc:

https://vietbao.com/a316593/gioi-thieu-sach-viet-eden-dia-dang-ha-gioi-cua-ngoc-ha-du-mien

và:

https://viendongnews.com/gioi-thieu-viet-eden-dia-dang-ha-gioi/

Nếu ở gần Little Saigon, mời dự tiếp tân giới thiệu sách, từ 11AM đến 1PM Chủ nhật 13 tháng 8 @ Thư Viện VN góc Westminster Ave & Euclid (10872 Westminster Ave, #214, Garden Grove, CA 92843 – Tel (714) 657-5500)

Nếu ở xa và không dự tiếp tân, vui lòng ủng hộ đặt mua “Viet Eden Dia Dang Ha Gioi” trên Lulu’s Global, Amazon, Barnes & Noble, the Ingram Network and more… (từ tháng 9-2023)

Tiền bán sách xung vào quỹ Vietnamese Cultural Center – Thư Viện Việt Nam.

Vui lòng chuyển – forward email này đến bạn hữu.

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc dumien