Thế kẹt khi đu dây – Chủ nhật 13/08/23

ACE thân quý, 48 năm đã trôi qua, đất nước Việt Nam đi từ đổ vỡ này, đến thất bại khác! Tất cả cũng chỉ vì người dân cam chịu sống dưới chế độ cộng sản, miễn ngày có đủ bát cơm và làm ngơ trước đại nạn tham nhũng.

Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức.

https://www.youtube.com/watch?v=q8mOS-2Zrss

Thân chúc ACE ngày cuối tuần bình an.

tuấn