Bánh Cuốn Từ Thiện Thứ Tư 16-8-2023 tại Little Saigon, Nam California

Bánh Cuốn Từ Thiện Thứ Tư 16-8-2023 tại Little Saigon, Nam California

*Kính mời quý vị đến mua ủng hộ gây quỹ từ thiện do Bánh Cuốn Tây Hồ 2 (bên cạnh Thương Xá Phước Lộc Thọ), vùng Little Saigon, Quận Cam, nam California, Hoa Kỳ, tổ chức mỗi tháng vào Thứ Tư thứ nhất và Thứ Tư thứ ba để giúp cho Thầy Thích Chơn Tịnh có tiền về VN cứu trợ trẻ em mồ côi, người già neo đơn, mổ mắt cho người nghèo.
*Chương trình bánh cuốn từ thiện tại Tây Hồ 2 mở cửa từ 10am đến 2pm Thứ Tư ngày mai 16-8-2023
$10/ một phần bánh cuốn chay hay bánh cuốn chả lụa.
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/