Trump trong giông bão – Thứ năm 17/8/23

ACE thân quý, chúng ta nên tin rằng có một Đấng Tối cao luôn quan phòng nước Mỹ. Ma quỷ cứ quậy phá, hận thù cứ gieo trồng, nhưng mảnh đất Hoa Kỳ chỉ cho phép những hạt giống tốt vươn lên, và cỏ hoang sẽ bị nhổ tận gốc.

Xin hãy bình tâm, và nhớ chọn lá phiếu mang tên TRUMP. Đó là sức mạnh của chúng ta.

https://www.youtube.com/watch?v=BI8dVzvfFLY

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện,

tuấn