Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, đã mệnh chung, sáng hôm nay, thứ Sáu, 18/08/2023, tại Nam California.

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận tin buồn,
xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, đã mệnh chung,
sáng hôm nay, thứ Sáu, 18/08/2023, tại Nam California.

Hưởng thượng thọ 98 tuổi.

Có tin thêm, sẽ thông báo đến Quý Vị, Quý NT và CH..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C