Chữa cháy theo định hướng XHCN

Vui cuối tuần.Giống như phim Charlot câm trắng đen hơn nửa thế kỷ qua:
– leo lên thang tre
– tạt từng xô nước
– cháy vẫn cháy
– chữa vẫn chữa
– xịt vẫn xịt
– chưa xịt đã té
Đó là định hướng của XHCN trong 48 năm đi tìm.
Xem nhớ cài seat belt kẻo tái đé.

https://www.facebook.com/100009548839293/posts/pfbid0rsdoz44q56tSMQo3hxyRL5fzoZqVHxLyBJs8xzY6Ezc88y9Qdp2761PX45Z6p3G5l/?mibextid=aE13LE

NNP
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone