Bác cũng phải lao động thối móng tay

MY LOAN

Babui
image.png

image.png

image.png
Trích từ thơ 4 câu : Cảnh khổ nạn của dân Bắc dưới thời hồ tặc cai trị :

185

Nếu phải sống lại thời đồ đá
Cũng còn hơn gấp vạn gấp ngàn
Cái thiên đường đói khổ miên man
Toàn giết chóc, tù lao, dối trá!
186
Nếu trái tim hóa được thành trái phá
Thì bao chuyên chế hung tàn
Đã thành tro, thành bụi, thành than
Từ lúc vật, người xuống chung một giá.

188
Nước mắt không còn nữa
Tiếng cười, chuyện thời xưa
Ngày nắng với ngày mưa
Kế nhau đều lộn mửa!

Lý do 1954 một triệu đồng bào Miền Bắc thoát cộng sản vào Nam .
Sau năm 1975 . Hàng triệu người dân Bắc Kỳ của kẻ chiến thắng,tràn vào Nam để sống hạnh phúc với người dân chiến bại . (Sau 49) năm chiến tranh không tiếng súng : Trên 90 % tinh thần dân việt chống Trung Cộng . Ngày tàn của V/c sẽ đến .
Nam Giang

http://www.vietnamvanhien.org/thovode.html