Đâu thua gì VC? Thứ ba 29/8/23

ACE thân quý, vì lý do riêng diễn đàn "No B.S News" sẽ tạm ngưng một thời gian, và chúng tôi mong muốn được sớm gặp lại quý khán thính giả một ngày không xa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau qua e-Mail: (rabienlon55) Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện

https://www.youtube.com/watch?v=_jYMM3Snmbc

tuấn