Labor Day : Xin kính, thân chúc Quý Vị, Quý NT và CH…

BMH ///

Washington, D.C


Xin kính, thân chúc Quý Vị, Quý NT và CH…

Enjoy cuối tuần dài mừng Labor Day..

Ngày mai…tiếp tục “đi cày”…

Những vị đã “dzìa hưu”, tiếp tục enjoy Labor Day quanh năm …


BMH ///

Washington, D.C