Về việc tài trợ hai dự án: Tượng Đài Việt Mỹ ở Atlanta (Georgia) và Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam ở Mineral Wells, Texas.

Xin chuyển tiếp và kính xin quý vị hỗ trợ.

bebeliem@aol.com

On Wed, Sep 6, 2023 at 10:07 AM Michael Do <md46usa> wrote:

Về việc tài trợ hai dự án: Tượng Đài Việt Mỹ ở Atlanta (Georgia) và Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam ở Mineral Wells, Texas.

Kính thưa quí đồng hương, quí chiến hữu,

Như chúng tôi đã vài lần giới thiệu về hai dự án quan trọng có liên quan đến Quân Lực VNCH:
1.- Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam tại Weatherford, Mineral Wells, Texas. Hiện đang vào giai đoạn hai, xây thêm một khu nhà để trưng bày hình ảnh, hiện vật mà phía QLVNCH cũng sẽ có nhiều hình ảnh, mô hình. Họ còn dự tính dựng lại một con đường phố của thủ đô Sài Gòn (thu nhỏ), và nhiều mô hình về sắc thái văn hoá Việt Nam. ‘
Xem thêm ở trang web này:

https://www.nationalvnwarmuseum.org/

Xin quí vị hỗ trợ, không giới hạn ít hay nhiều. Nhưng nếu vị nào đóng góp $150.00, sẽ được khắc tên trên một viên gạch ở vườn hoa (Memorial Garden)
Xin mở bản mẫu đính kèm để điền chi tiết và gửi tiền về:
The National Vietnam War Museum, P.O. Box 1779, Weatherford, TX 76086

2.- Khu công viên tại Atlanta, có tượng hai chiến sĩ Việt Mỹ đứng với tư thế cầm súng. Hai bên tượng là hai tấm vách khổ 6 ft x 12 ft. Một bức dành cho QLVNCH, bức kia là Quân Lực Hoa Kỳ. Vách được làm bằng đá granite, cả hai mặt đều có biểu tượng QLVNCH và những lời ghi tri ân cùng lịch sử QLVNCH (Xem hình).
Dự án này sẽ khởi công vào tháng 9 này, dư chi khoảng 1 triệu đô la..
Xem thêm ở trang web này:
https://www.vnwarmemorial.org/

Xin gửi chi phiếu ủng hộ về:
Vietnam War Monument
167 E Broad St
Athens, GA 30601-2801

Hình ảnh về cuộc chiến đấu can trường của QLVNCH sẽ tồn tại trên đất Hoa Kỳ qua các dự án trên.
Xin quí vị rộng tay ủng hộ.
Trân trọng

Dear friends,
Not long ago, I introduced the National Vietnam War Museum and phase 2 of its project for expansion to display more items particularly a miniature of a main Street of Saigon and the Vietnamese Armed Forces activities.
As soon as my email had been sent out, many friends of mine asked me how to support the project.
Here we are!
1.-For the Vietnam War National Museum:
I am attaching here the form called “Order a Commemorative Brick so you can send money to the Museum.
Of course, there is no minimum you can contribute! $25, or $50, or $100 or more would be appreciated.
But if you donate $150.00, your name will be engraved on a brick at the memorial garden.
Or you can send money to
The National Vietnam War Museum, P.O. Box 1779, Weatherford, TX 76086
This is our chance to contribute to a noble cause to have the images of the brave soldiers of the US and Vietnam, as well as the true war history that will last for generations in this country.
https://www.nationalvnwarmuseum.org/
2.- For the Project of the Vietnam War Memorial in Atlanta,
Please, visit its website
https://www.vnwarmemorial.org/
and click on the tab “Donate” at the header, then again, click Donation.
Donations of any amount up to $5,000 may be made online via credit card.
Checks of any amount may be made payable to Vietnam War Monument Georgia and mailed to:
Vietnam War Monument
167 E Broad St
Athens, GA 30601-2801
Email VNWarMemorial@Gmail.org for more information.
Thank you very much

Brick Order Form 12-23-19.docx