Y khoa của vẹm có chuyên khoa mới: Hậu Môn Học !

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Không thể tưởng tượng nổi….

Y khoa của vẹm có chuyên khoa mới: Hậu Môn Học !

nhà quê miệt dzườn như tui gọi là: LỖ ĐÍ..HỌC

Tui mà chỉ nói miệng, Quý Vị cho là tôi “bốc phét”

Xin mời Quý Vị xem hình để tường..

Dzui dzẻ..

BMH ///

Washington, D.C

Không thể tưởng tượng bọn y khoa vẹm nó tiến bộ đến thế…

Chỉ có cái “lỗ đí…” mà phải có cái bằng to tới tiến sĩ, bác sĩ..

Ông, bà cha, mẹ của tên này, tôi tin chẳng dám khoe bằng cấp chuyên khoa
của nó với ai cả..” bằng cái lỗ đí…”, người ta lại tưởng họ nói đùa..!!!..

Bảng hiệu này phải thêm vào:

** Chuyên khoa: Hậu môn học đực..

** Chuyên khoa: hậu môn học cái..

Cho nó đúng và rõ ràng..

Nói chung, chỉ có vẹm…thôi, các bác ạ..

Thiệt tình, thua chúng nó, từ thua tới thua…thôi..